Als je inschrijft voor tennisles, ga je akkoord met het lesreglement en de privacyvoorwaarden. Je krijgt ook een persoonlijke toegangscode voor selfservice mogelijkheden op deze website en onze app.

Inloggen

Hier kan je:

 • Inloggen.
 • Registreren – let op: als je wilt inschrijven voor les en je hebt nog géén toegangscode, dan kan je ook “gewoon” het blanco inschrijfformulier invullen.
 • Nieuw wachtwoord opvragen als je het oude bent vergeten.
 • Wachtwoord wijzigen.
 • Onze APP oproepen voor de selfservice.
 • Wisselen om de website en APP als iemand anders te bekijken (ook wel ouderlijk toezicht genoemd). De setup hiervan gaat via de APP.

 

Lesreglement

Hier kan je:

 • Indien er door slechte weersomstandigheden bij de senioren cursussen niet buiten getennist kan worden, geldt de volgende inhaalregeling: de 1e les wordt niet ingehaald, de 2e les wel, de 3e les niet, de 4e les wel met een maximum van 2 inhaallessen. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald. 
 • Lessen die niet meer gegeven kunnen worden in het huidige seizoen vervallen als het huidige seizoen beëindigd is.  Wel wordt zoveel mogelijk geprobeerd de inhaallessen te geven.
 • De jeugdlessen gaan bijna altijd door, bij slechte weersomstandigheden wordt er in het zomer- en winterseizoen niet getennist. Dit zal worden doorgegeven via de app en/of WhatsApp.
 • Lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de cursist, zullen in de 3 weken volgend op de lesperiode worden ingehaald.
 • Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten.
 • Annuleren van een cursus is mogelijk tot 7 dagen voor aanvang.
 • Annuleren van een losse afspraak kan tot 24 uur voor aanvang. Bij andere wijze van annuleren wordt het verschuldigde lesgeld geheel in rekening gebracht.
 • Een ieder die wenst deel te nemen aan een cursus dient zelf in te schrijven via www.pntennis.nl of via de app van PN Tennis.
 • Met voorkeursgrootte van de groep, opmerkingen en wensen zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden, maar als voor bepaalde tijden te veel of te weinig belangstelling is, zal geschoven moeten worden. Vult U dus a.u.b. zoveel mogelijk tijden in waarop U beschikbaar bent.
 • De groepsgrootte bestaat bij de jeugd uit 6 tot maximaal 8 kinderen in de groep. De kosten voor de training blijft hetzelfde bedrag. Indien er meer dan 8 kinderen in een groepje zitten, wordt het tarief aangepast.
 • Restitutie van de lesgelden als gevolg van ziekte of blessure van de leerling is niet mogelijk. Niet verschijnen op de les is dus voor eigen rekening. Als service biedt de tennisschool u de mogelijkheid om lessen in te halen. Het is geen garantie dat een gemiste les ook daadwerkelijk ingehaald kan worden.
 • Het volgen van een cursus is voor eigen risico.
 • Tennisschool PN Tennis stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.
 • Deelname aan de cursus impliceert akkoord te gaan met het lesreglement.
 • In alle gevallen waarin dit lesreglement niet voorziet beslist de organisatie van de tennisschool.

Vragen? Neem contact op!

Bel 06-42727411 of e-mail info@pntennis.nl

Privacyvoorwaarden

Wij maken gebruik van PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie en daarvoor gelden de volgende privacyvoorwaarden.